lørdag 16. november 2013

Fra Bogstad til Wyllerløypa. 16. november 2013

Nok en fin og solrik novemberdag med sol og mildvær. På vestlandet herjer Hilde, men over fjellene kommer bare en silkefin fønvind.

Nordre Skuggen
Vi parkerte på den nordre av de to parkeringsplassene ved badeplassen i Bogstadvannet. Der er det nesten alltid plass, selv om den søndre er full. Det går en blåsti opp på andre siden av veien og vi gikk opp til Skuggen og videre oppover lia mot Voksen skog. Det er bratt men fint opp stien og vi kommer fort opp til et stikryss og videre på nedsiden av bilveien og terrasseblokkene til bussholdeplassen på voksen skog.

Selv om det var mildt var det noen vindkast som kjølte oss ned så det var litt vanskelig å være riktig kledd. Og å sitte stille, selv i sola, var litt kjølig. Vi tok en liten rast ved Strømsdammen med en liten skive og en sjokoladebit.
Strømsdammen
Videre gikk vi stien mot Ringerikstjern, men vi snudde ved Wyllerløypa, etter at jeg hadde gjort en del målinger med gpsen for å bestemme skiltplasseringer på begge sider av de nye traseene. Den store utvidelsen har gjort at stiene er litt vanskelige å holde vedlike, men jeg fant en løsning på merking og skilting som jeg skal gjennomføre til våren.

Så gikk vi den fine stien ned til Strømsbråten, veien forbi Markalåven og gjennom skogen tilbake til bilen.

Solnedgang over Bogstadvannet
Kart fra turkompisen.no© OpenStreetMap-bidragsytere

søndag 10. november 2013

Årnes - Åbborvann. 10. november 2013

En tur på omlag en mil på sti og vei. Lettgått med stigning halve turen og utforbakke den andre halvparten
Åbborvann fra demningen

Fint novembervær og start i rimelig tid litt over elleve fra parkeringsplassen på Årnes ble dette en fin tur. Vi gikk den nymerkete blåstien opp åsen. Vi har gått denne stien før, og jeg mener den kanskje også har vært merket tidligere. Ser av mine egne notater, som er minst ti år gamle at den nye traseen har vært angitt på kartverkets kart, men at blåstien har fulgt skiløypa. Uansett er dette en fin sti, delvis nyetablert, i nytynnet, ganske stor granskog. Den er lagt om utenom et vått søkk litt oppe i lia, men følger stort sett en gammel og godt oppgått sti.

Går og lurer litt på om kommunen har gitt opp levende skog-standarden. Det ser ikke ut til at myrområdene er skjermet og et sted var en bekk fullstendig tettet igjen av hogstavfall og kjøring.

Oppe på Tangenåsen møter stien skiløypa som følges over Stormyr bort til bilveien. Også her er det foretatt tynningshogst og nå ser man Stormyrkoia fra stien. Videre fulgte vi veien oppover. Her hadde vi trengt litt trøstemat til junior. Neste gang må det huskes! La også merke til en sti som stakk sørover og som antakelig går over Høgåsen og tilbake mot Årnes. den skal vi prøve en gang.

Fra veienden går det en ganske våt sti videre mot vannet som på ulike kart skrives ulikt, nemlig Abborvann, Åbortjern eller Åbortjern. Full navneforvirring her - altså. Her oppe var det kommet litt snø og det var litt isete på gangbanene. Men vi kom oss da fram til vannet og kunne nyte nisten på bordet som var satt ut ved vannet. 

Med bedre mot kunne vi vende nesen nedover igjen og ta blåstien sørvestover på andre siden av demningen. Vi merket oss i forbifarten at det lå litt issørpe i de innerste vikene. Vi krysset bekken på en kjempeskummel bro over av rundstokker, og det var også noen sleipe svaberg, men flere partier viste at dette var en god gammel sti. Så kom vi ned på  veien og gikk den korte tverrforbindelsen over til veienden ved Åbborvannsbekken. Her var jammen skiløypa lagt om, og ny trase hugget. Preppemaskinenes framkommelighet blir tydeligvis stadig dårligere.

Herfra er det skogsbilvei nedover, bare avløst av en liten snarvei på en stubb av gamleveien i den største svingen. 

Kart fra turkompisen.no© OpenStreetMap-bidragsytere