lørdag 25. januar 2014

Motvindstur i Romedal

Julebesøk hos mor og far i Romedal er fast post i romjula. Det samme er en tur ut i barndommens flatbygd. Nå vår jo jula i 2013 temmelig grønn, våt og vindfull. (Kanskje jula burde flyttes noen måneder ut på nyåret da det oftere er hvitt og fint). Og da bar det ut på tur i det grønne, våte og vindfulle.Veien opp til det gamle kommunesenteret i Romedal fikk gang- og sykkelvei for lenge siden, men i dagligtale heter den fortsatt Gang- og sykkelveien, selv om det har blitt flere strekninger etterhvert. den går i skyggen av skogen og kunne derfor oppvise spektakulære partier med holke der sønnavinden ikke hadde fått skikkelig tak. Men ved hjelp av bilveien kom vi oss da opp til Herredshuset, der fra mente at ungdommen burde gjøre seg en litt lengre tur, om Herredsvang og kirken.


Man krangler ikke med mor og far, man vil jo gjerne leve lenge i landet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar